Forskarskolan Digital Förvaltning

Offentlig sektor står inför betydande utmaningar kopplade till demografiska förändringar och kompetensförsörjning. Som ett led i att stärka offentlig sektor omställning initierar SCDI en satsning på en forskarskola kring offentlig digitalisering. Målsättningen är att bidra till en skalning av forskningen bedriven vid Forskningskonsortiet Digital Förvaltning, ökad integration av forskningen för nytta i verksamhet samt säkerställandet av kompetensförsörjning inom offentlig digitalisering.

VARFÖR?

Genom forskarskolan ökar vi effekten av den senaste forskningen och utvecklar ny kunskap tillsammans. Vi säkerställer att offentliga organisationer uppnår ändamålsenlig digitalisering samt bidrar med kompetensutveckling av medarbetare inom offentlig sektor.

HUR?

Samverkansdoktorander utför sin forskning i de organisationer de är anställda. Forskningen som bedrivs skall vara av direkt och betydande värde för organisationen. Etablerade forskare stöttar doktoranden i det vetenskapliga förhållningssättet och säkerställer kvalitet.

VEM?

Vi rekryterar individer som till vardags är involverade i frågor rörande offentlig digitalisering. Det kan röra sig om digitala strateger, CIO/CDO, verksamhetsutvecklare, controllers och IT-medarbetare. Man behöver ha en god engelsk läs- och skrivförmåga och en magisterexamen eller motsvarande.

Title

Content Toggle Block for Gutenberg makes it super easy to create toggle-able content. This toggle block comes with well-thought customization options.

Title

Content Toggle Block for Gutenberg makes it super easy to create toggle-able content. This toggle block comes with well-thought customization options.

Title

Content Toggle Block for Gutenberg makes it super easy to create toggle-able content. This toggle block comes with well-thought customization options.

Title

Content Toggle Block for Gutenberg makes it super easy to create toggle-able content. This toggle block comes with well-thought customization options.

Title

Content Toggle Block for Gutenberg makes it super easy to create toggle-able content. This toggle block comes with well-thought customization options.

Title

Content Toggle Block for Gutenberg makes it super easy to create toggle-able content. This toggle block comes with well-thought customization options.

PREVIOUS