Seminar on tech in care

On August 28th, SCDI will participate in a web-based seminar on the potential of tech in care of the elderly. The seminar will focus on necessary changes to policy to assure the benefits of tech, and involve speakers such as Peter Larsson (IVA Chairman Public Sector), Åsa Zetterberg (Chairman IT & Telecom) and Jonas Hampus (Falun). For additional information and to sign-up, see below.

Vad behöver göras för att få det att hända? Hur kan vi bygga ett digitalt välfärds Sverige? Syftet med webbinariet är att belysa vad som behöver göras för att få till ett nationellt, brett införande av välfärdsteknik. Webbinariet genomförs i dialogformat där de olika deltagarna beskriver vad de, mot bakgrund av sin kompetens, anser vara ?