Hur kan ledarskap främja digital hållbarhet? 

Mitt i globala utmaningar som sociala ojämlikheter finns det ett brådskande behov av att organisationer övergår till mer socialt hållbara modeller. Ledarskap spelar en central roll för att driva denna förändring, och det finns ett omedelbart behov av ledare som skickligt kan navigera komplexa sociala dilemman. I detta sammanhang behöver ledare alltmer engagera sig i digitala teknologier och AI, samtidigt som de prioriterar både människors välbefinnande och miljön. 

Digital hållbarhet handlar om att utnyttja verktyg för digital transformation, som algoritmer, internet of things, AI, och så vidare, för att främja hållbara verksamhetspraktiker som betonar social rättvisa, inkludering och jämlikhet. I vårt forskningsprojekt placerar vi digital hållbarhet i fokus för ledarskapet för att ta itu med samhällets utvecklande utmaningar. Hur kan ledarskap främja digital hållbarhet? 

Varmt välkomna till ett inledande dialogseminarium där vi presenterar ytterligare information och diskutera upplägg framåt.

Tid: Fredag 20 oktober, 12.00-13.00

Plats: Zoom

För ytterligare information, vänligen kontakta någon av projektledarna.

Olgerta Tona, SCDI, Göteborgs universitet

Daniel Curto-Millet, SCDI, Göteborgs universitet