Public Opinion

Part of my job involves communicating opinions and driving societal debate concerning issues adjacent to my research field. I have tried to capture a collection of these below. Most of the pieces are in Swedish.

[beautiful_link_preview url=”https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/forskare-digitaliseringen-har-blivit-hogerpolitik/”]

https://learningforum.se/learningforum2021/

För att säkerställa en hög tjänstenivå hos Sveriges kommuner har regeringen pekat ut digitalisering som en central metod. Deras högt ställda mål om att vi ska bli bäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter kan inte uppnås utan resurser eller prioritering, skriver två forskare vid Göteborgs universitet.
On the future of managers.
Störst ökning har skett i kommunerna, medan regionernas utveckling har stannat av.
Digital kompetens blir allt mer grundläggande i alla yrkesgrupper och det syns inte minst i jobbannonser. Men offentlig sektor ligger en bra bit efter den privata – trots att efterfrågan i kommunerna ökar kraftigt.
Den statliga styrningen är av stor betydelse för att driva den digitala utvecklingen framåt i kommuner och regioner.
Åter igen stjäl Jakob Algulin Linköpings digitala elefant av Tess och Felizia för att lyfta digital mognad i offentliga sektorn.Johan Magnusson är Docent på Göteborgs Universitet och engagerad i SCDI – Swedish Center for Digital Innovation. Docent Magnusson är initiativtagare och skapare av DiMiOS – det verktyg som offentliga verksamheter värderar sin digitala mognad. I podden pratar Jakob och Johan om det och mycket annat…Den digitala elefanten är ett initiativ från Linköpings kommun för att dela med oss av tips och erfarenheter av att driva digitaliseringsprojekt. Vi vill inspirera dig som arbetar med digitalisering inom offentlig sektor och hoppas att den här podden hjälper dig att lättare komma igång med din digitaliseringsresa.Namnet ”Den digitala elefanten” syftar till att projekt har en förmåga att växa och växa tills du måste stanna upp, tänka till och strukturera upp arbetet i hanterbara bitar (för det är ju så man äter en elefant).Vi som pratar heter Felizia Schnell och Tess Neale och driver ett digitaliseringsprojekt inom HR. Om du har några frågor, funderingar, feedback eller tips på ämnen vi borde prata om – hör av dig till oss på DenDigitalaElefanten@linkoping.se.För löpande aktiviteter och information om projektet, följ oss på Facebook och Instagram: @DenDigitalaElefanten eller Twitter: @DigitElefanten————————Musiken i detta avsnitt är delar tagna ur Evan Schaeffer’s Around the Bend. CC Attribution License tagen från http://freemusicarchive.org/music/Evan_Schaeffer/Glow_1216/Evan_Schaeffer_-_09_-_Around_the_Bend_1887
Offentlig sektor blir bättre och bättre på innovation och utveckling, men vissa utmaningar kvarstår. Johan Magnusson, docent vid Göteborgs universitet, visar att det finns strukturella utmaningar, exe
Lär av det som gick bra under coronapandemin – men även av det som gick mindre bra. Och vässa styrningen i den digitala omställningen. Det råder en av forskarna bakom en färsk studie av kommuners och regioners digitala mognad.
Den digitala mognaden ökar inom offentlig sektor. Samtidigt finns ett digitalt arv och gamla strukturer som begränsar möjligheterna till storskaliga effekter.
Många kommuner och regioner investerar i verksamhetsutveckling och digitalisering. Att jobba med nyttorealisering handlar om att investeringar ska få avsedd effekt både för den egna verksamheten och för invånarna.
Organisationer i offentlig sektor måste förändra sin styrning och infrastruktur i fråga om IT för att påskynda den digitala omställningen och på så sätt stå bättre rustad för framtida kriser. Det säger Johan Magnusson, docent i informatik.
Svenska kommuner använder inte digitaliseringens möjligheter i tillräckligt hög grad. Oförmågan att nyttja budgeten på bästa sätt resulterar i kortsiktiga perspektiv och att digitala lösningar för kommuninvånarna inte får effekt. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation.
Den kommunala budgeten är ett av de viktigaste verktygen för att säkerställa kommunens roll som en långsiktig leverantör av välfärd. Budgeten består av ?
Myndigheter och kommuner arbetar målmedvetet med att få en bättre digital förmåga, det slår forskare fast. Men de måste skapa bättre balans mellan initiativ för digital förmåga och de som riktar sig mot det digitala arvet för att bli bättre.
Många kommuner tar alla digitaliseringskostnader löpande i driften. ”Det skapar massa merkostnad och blir en hämsko för offentlig sektor”, säger forskaren Johan Magnusson. I stället måste kostnaderna börja ses långsiktigt och tas ur investeringsbudgeten.
Statens datorer och it-system kostar många miljarder kronor. Men kostnaderna kan vara betydligt högre än vad som redovisas. Många myndigheter vet inte heller om investeringarna är värda pengarna.
Även om obemannade butiker verkar vara en gynnsam affär – framför allt i glesbygden – så tror Johan Magnusson, docent i digital innovation vid Göteborgs universitet, att de kommer att bli utkonkurrerade av framtidens e-handel.
Covid-19 lamslår stora delar av samhället när vi lever i social distans och leveranskedjor kraschat. Men krisen gör cio:ns roll mer central än någonsin. ”Vi får inte upprepa finanskrisens misstag”, säger forskaren Johan Magnusson.
The playlist contains summaries and discussion on contemporary research within Digitalization, Digital Innovation and IT Governance. The articles have been carefully selected on their value for both practice and research, and the summaries are provided by students at the Department of Applied IT and the Swedish Center for Digital Innovation. We hope that you will enjoy and benefit from the increased access this provides to cutting edge research.
Johan Magnusson, docent vid Göteborgs universitet, berättar om hur ekonomiavdelningar kommer påverkas av digitaliseringen.
Under året har vi haft återkommande forskningsprojekt och interaktion med offentliga aktörer i deras digitaliseringsarbete. Kopplat till arbetet i juryn för årets digitaliseringskommun har vi landat i ett antal utmaningar som verkar vara generella och delade inom sektorn.

Det råder en växande samstämmighet kring insikten att sättet vi styr IT idag motverkar delar av dess syfte. Styrningen har vuxit fram över lång tid och har, för att sammanfatta argumentet, inte anpassats till omgivningens förändrade förutsättningar.
Många av IT-systemen i den ­offentliga sektorn är föråldrade.

Robotic Process Automation (RPA) har börjat ta rejält fäste inom offentlig sektor. Löftena är många och vackra, och innefattar enorma effektiviseringsvinster genom automatisering av tidigare manuella rutiner.
Johan Magnusson från Göteborgs universitet berättar om digital mognad i offentlig sektor och om risker och möjligheter med digitalisering.
Om mod, innovation och konsten att misslyckas. Digitaliseringen för med sig ökande behov av experimentellt beteende bland chefer och medarbetare i offentlig …
LEDARE. Det låter kanske inte så roligt. ”Digital Mognad i Offentlig sektor”. Ämnet, som också är titeln på en forskningsrapport om digitaliseringen i stat, landsting/regioner och kommuner, ger verkligen ingen anledning till munterhet. Tvärtom är det en bedrövlig läsning. Den berättar nämligen inte om Digital mognad utan om en skrämmande digital omognad…
Svensk offentlig sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar och dras med konsekvenser av tidigare digitala satsningar, visar en  rapport från Swedish Center for Digital Innovation (SCDI). Förlegade lärplattformar ute i kommunerna är ett exempel.
Nej, det handlar inte om hur många e-tjänster man har. För att lyckas med digitalisering gäller det att först se till att man har de rätta förutsättningarna – och det görs inte.
Från ledningsgrupp – till en allt mer marginaliserad roll. Digitaliseringen gör att den traditionella It-chefens inflytande urvattnas, det framgår av ny forskning. – Rollen som CIO ersätts nu allt…
Den traditionella IT-chefen med en självklar plats i ledningsgruppen utmanas av nya yrkesroller i och med företagens och de offentliga verksamheterna
Om IT-chefernas inflytande var stort vid millennieskiftet ser det annorlunda ut idag. Främst är det digitaliseringen som förändrat deras ställning, visar svensk forskning.
Den traditionella IT-chefen med en självklar plats i ledningsgruppen utmanas av nya yrkesroller i och med företagens och de offentliga verksamheternas
Cio:ns guldålder är över. Styrningsmodeller skapade för att undvika risk gör att cio:erna blivit felpositionerade och trögrörliga, enligt forskare.
It-forskaren Johan Magnusson är gäst i nya avsnittet av Digitala influencer-podden.
I nionde avsnittet av Digitala Influencer-podden samtalar Consids vd Peter Hellgren och Johan Magnusson, medföreståndare för Swedish Center for Digital Innovation, om innovation i en digital era, digitalisering, datasäkerhet och blockchain-teknologi, från såväl forskningens som näringslivets perspektiv. Läs mer om Johan här.

(c) Pixabay
I takt med att fler och fler verksamheter börjar förstå den fulla konsekvensen av digitalisering blir jakten på nytta viktig. Hur vi arbetar med säkerställande av rätt förutsättningar för att accelerera digitalisering är en utmaning som få organisationer är redo för. 
Dimios i Almedalen! Snabb dragning om modellen underliggande mätning och styrning baserad på digital mognad i offentlig sektor. Publicerat av Expertgruppen för Digitala Investeringar.
Ineffektivitet måste vara varje medarbetares uppgift och mål – så bygger vi en innovationsfrämjande organisation, skriver styrningsforskaren Johan Magnusson.

https://www.facebook.com/offentligarummet/videos/1812269402162764/?v=1812269402162764

Birsten på dataanalytiker och AI-specialister galopperar. Men nu bygger it-jättarna molntjänster som kan minska företagens behov av egen kompetens.
Digitaliseringen driver fram nya tjänster och affärsmodellerskriver. Men hur många har lyckats slå mynt av digitala tjänster på något bra sätt? frågar sig styrningsforskaren Johan Magnusson.

It-forskarna Johan Magnusson och Andreas Nilsson från Göteborgs universitet går igenom fem konsekvenser av digitaliseringen – och vad de innebär för dig som it-ledare.
It-eran är på väg in i en ny fas, skriver styrningsforskaren Johan Magnusson.
Förmågan att kapitalisera på digitaliseringen ligger i att fånga värdet. Värde­skapande blir något den tjänande klassen sysslar med.
Johan Magnusson från Göteborgs universitet om dagens och morgondagens innovationsarbete.
Diskussion om Big Data med forskare från Hum.
En dag måste vi hålla någon ansvarig för de dumma affärsbeslut som togs i digitali­seringens goda anda, skriver styrningsforskaren Johan Magnusson.
Fyra forskare publicerar ”rent guld” i senaste numret av MIS Quarterly, skriver Johan Magnusson.

Näringslivet formligen vrålar och skriker efter din erfarenhet. It-forskaren Johan Magnusson manar till styrelsearbete.
Johan Magnusson från Handelshögskolan i Göteborg reflekterar över den senaste flugan inom (den akademiska synen på) it-styrning.
Om Blockkedjans effekter på värdeskapande i Vetandets Värld, P1.
Funktion trumfar institution. Företag efter företag blir dinosaurie. Vägen framåt kräver digitalt ledarskap – och det börjar med att öppna upp möjlighetstänkandet, skriver styrningsforskaren Johan Magnusson.

Är du redo för den industriella revolutionen?

Dystra siffror från Harvard Business Review
När styrningsforskaren Johan Magnusson möter it-anställda går tankarna till en av den tjeckiska 1900-talslitteraturens största.

CIO:n har byggt en kostnadseffektiv fabrik – och fastnat där. I framtiden får många CIO:er ansvara för ren it-drift, medan andra funktioner tar sig an digitaliseringen. Det spår styrningsforskaren Johan Magnusson.
Forskaren Johan Magnusson ser framför sig en mer decentraliserad styrning, som hämtar kraft i faktisk praxis.
It-forskaren Johan Magnusson börjar frågar sig om apokalypsens ryttare rapporterar till CFO eller till vd.
Efter ett kaotiskt 90-tal har personalomsättningen i CIO-kåren länge sjunkit – men nu stormar det igen. Styrningsforskaren Johan Magnusson förstår de CIO:er som har tröttnat på sitt jobb.
Vetenskapshistorien är full av återvändsgränder. Johan Magnusson på Handelshögskolan i Göteborg frågar sig om dagens styrmodeller är morgondagens frenologi.
Finanssektorn lägger 23 Miljarder SEK på IT.

CIO:n har byggt en kostnadseffektiv fabrik – och fastnat där. I framtiden får många CIO:er ansvara för ren it-drift, medan andra funktioner tar sig an digitaliseringen. Det spår styrningsforskaren Johan Magnusson.
När fler och fler mjukvaruleverantörer rör sig mot en PaaS-modell, Platform as a Service, blir konsekvenserna avsevärda för både konsulter och kunder – och inte minst för leverantörerna själva.
Forskare från Handelshögskolan i Göteborg och Oslo universitet formulerar en teori om it-funktionens teknikskuld – med fallstudie från ett svenskt universitet.
Johan Magnusson från Handelshögskolan i Göteborg om resultaten av CIO Swedens egen it-styrningsstudie 2014.
Ekonomerna har inte alltid varit så positiva till teknikens och styrningens under, men nu börjar de äntligen strömma till barrikaderna, skriver Johan Magnusson.
Fortsätta paketera om vaniljglass till interna använ­dare – eller skjuta över beslutsansvaret inåt i organisa­tionen? frågar sig CIO-forskaren Johan Magnusson.
Johan Magnusson på Handelshögskolan i Göteborg söker försökskaniner till en studie av Value Creation Model på it-avdelningen.
Linda Häggström, projektledare på SJ, talar på CIO Swedens konferens Governance 3.0.
Johan Magnusson läser en intressant och ”upplyftande dystopisk” artikel om Googles framtid.
Johan Magnusson forskar på ”teknikskuld” – hur CIO:n blir låst och handlingsförlamad av gamla beslut, som ligger flera år tillbaka i tiden.
Det har talats mycket om ”disruptiv innovation” de senaste åren, men nu får forskningen bakom hård kritik, skriver Johan Magnusson.
När du måste göra mer med mindre räcker det inte att bygga nytt – du måste våga dra ifrån också. Möt CIO:erna på Skandia och PM som avvecklar för att utveckla.
Vi tycks konsekvent överskatta vår förmåga att fatta bra beslut. Johan Magnusson reflekterar över analysutvecklingen – kanske är det dags att automatisera.
Ny forskning på twitterflöden öppnar för möjligheten att jobba mer målmedvetet med sociala media. Det skriver Johan Magnusson.
Kortsiktiga beslut har skapat ett skuldberg för it-avdelningarna. När ska notan betalas? frågar forskaren Johan Magnusson.
Nu finns det äntligen siffror på att it tappar makten över it-styrningen, skriver Johan Magnusson – och hoppas på en nystart i krisens kölvatten.

https://www.youtube.com/watch?v=y_Bu-kn_nZQ

Att den ene rapporterar till den andre är inget problem i sig, men det är en annan sak än att rapportera till VD
Vi bör fundera på om vi ibland blandar ihop jakten på status och inflytande med vad som egentligen är bäst för företaget, skriver Johan Magnusson.
Hur stor teknikskuld har ni på ert företag? Den frågan ställer forskaren Johan Magnusson.
Det finns tre faktorer som ofta återkommer i misslyckade it-projekt. Men är det verkligen nyttigt att älta alla dessa havererade projekt? Det frågar sig Johan Magnusson från Handelshögskolan i Göteborg.
Johan Magnusson från Handelshögskolan i Göteborg reflekterar över var CIO:n har lyckats under de senaste tio åren – och var vi fortfarande står och stampar.
Lagspel i all ära, men det är dags att bredbent greppa mikrofonen och skrika ”yeah!”, skriver Johan Magnusson.
Johan Magnusson funderar på vad vårt språkbruk säger om hur vi egentligen ser på it.
De privata prylarnas intåg på företagen går inte att stoppa. För it-chefen är det bara att gilla läget och anpassa sig på bästa sätt. Det hävdar Magnus Petzäll, it-chef på Göteborgs stad.
Trots skenande skuldkris räknar de flesta ändå med att euroländerna ska lyckas bromsa utvecklingen – eller hoppas på det i alla fall. 2012 blir ändå inget roligt år.
Går det ens att tänka sig en ljus bild av 2012? Inte många vågar vara optimister. Men tänk om konjunkturen tar fart igen snabbare än förväntat? En cio måste vara förberedd på allt.
Om euroländerna inte får bukt på skuldkrisen kan ekonomin kollapsa. Vad det leder till vet ingen. Men den cio som är väl förberedd kan bli hjälten på företaget.
Efter Gartners megakonferens ITXpo konstaterar Johan Magnusson att analytiker inte bara tyder trender på marknaden, utan i högre grad än någonsin formar den.
Ingen har ännu lyckats koppla ihop värdet av en it-satsning med dess kostnader, hävdar Johan Magnusson och påpekar att det är något som måste förändras.
Vi står inför ett massivt skifte från strukturerade till ostrukturerade data, skriver Johan Magnusson. En enorm möjlighet – frågan är vad vi lyckas göra av den.
Johan Magnusson tycker att det är dags att vässa analyserna och våga tänka nytt för att lindra den kommande baksmällan.
Även om det inte har skett ännu är forskaren Johan Magnusson på Handelshögskolan i Göteborg övertygad om att it-chefens roll förändras framöver.
Den privata sektorns färdiggjutna matriser vill upphandlingar ställs upp och ned om de jämförs med LOU. Johan Magnusson berättar vad privat och offentlig sektor kan lära sig av varandra.
Johan Magnusson, föreståndare för Centrum för Affärssystem vid Handelshögskolan på Göteborgs Universitet, tvivlar på att CIO nödvändigtvis bör rapportera till vd.
Att it-chefen blir allt viktigare står helt klart – men vad en it-chef gör och vilka krav som ställs varierar. Du kan vara alltifrån självlärd allt-i-allo till att ha en ”politisk roll” i koncerntoppen.
I sin studie av 26 CIO:er har Johan Magnusson observerat hur CIO:ns personliga drivkrafter påverkar IT-styrningen. Något oväntad är insikten om att ett för stort affärsfokus hos CIO kan bli en riskfaktor för verksamheten.
Johan Magnusson, forskare inom it-styrning på Handelshögskolan i Göteborg, skiljer på tre cio-typer: De som fokuserar på tekniken, de som fokuserar på verksamheten och de som gör både och – eller varken eller.
Johan Magnusson, Handelshögskolan i Göteborg, undrar varför inte erp-leverantörerna själva vågar mäta om deras produkter lönar sig.
Passa på och visa hur fantastiskt duktiga ni är – och vilka problem som ligger runt hörnet!
Cio:er fjärmar sig alltmer från it-avdelningen för att istället närma sig ledningen, enligt en avhandling från Handelshögskolan i Göteborg.
Johan Magnusson är trött på godtyckliga it-beslut
Hur kommer det sig att franska bönder, tyska bilarbetare och polska svetsare är så duktiga på att få makthavare att lyssna? Men inte it-arbetare. Vet verksamheten om hur beroende den är av it, frågar sig Johan Magnusson.
Johan Magnusson, forskare inom it-styrning på Handelshögskolan i Göteborg, skiljer på tre cio-typer: De som fokuserar på tekniken, de som fokuserar på verksamheten och de som gör både och – eller varken eller.
Johan Magnusson har sett en yrkeskår sitta och njuta mitt i krisen. Just det: CIO:erna.
Intresset för att lyfta in ämnet affärssystem på högskoleutbildningar som inte är rena it-program ökar. De måste kunna erbjuda det som en naturlig del av utbildningen, hävdar Johan Magnusson på Handelshögskolan i Göteborg.
”Hur ska vi kunna göra det roligt att lära sig SAP?” Den frågan har Johan Magnusson hittat svaret på.
Johan Magnusson lurar i en affärssystemsleverantör att det finns ett nytt koncept som heter ”fog computing”.
”På 80-talet slutade ni vara professionella.” Johan Magnusson anlägger ett akademiskt perspektiv på CIO-rollen.
Det finns en glömd dimension i ­diskussionen om TCO kontra ROI. Johan Magnusson presenterar en alternativ tolkningsmodell och ­diskuterar effekten på relationen mellan köpare och säljare.
Prognosmarknader är en träffsäker metod för att förutspå utfall. Johan Magnusson ser dem som en spännande väg till mer träffsäkra prognoser och en smärre revolution inom business intelligence.
Vem vill inte se sina idéer bli verklighet? Men då måste du först övertyga ledningen om deras förträfflighet. Det kan vara en tuff uppgift att få vd med på tåget. Så här bjuder vi på våra bästa tips som hjälper dig att ro i land projektpresentationen.
Tittar man på studentingången till Sveriges IT-utbildningar kan man fråga sig vilka som ska bli morgondagens CIO:er. Det är dags att spela ner IT:s roll, skriver Johan Magnusson.
Vad skulle en krona mer på IT ge för effekt i er organisation? Efter att ha lyssnat på snacket mellan ledning och CIO känner Johan Magnusson att det kan vara dags för ett nytt verktyg.
Var kan vi förvänta oss störst motstånd mot förändring? Det frågar sig Johan Magnusson efter att ha försökt få en samling professorer i ekonomistyrning att fundera på användning av affärssystem i undervisningen.
Är kostnader mer seriösa än intäkter? Ibland kan det nästan verka så – men varför? Den närmast metafysiska frågan försöker Johan Magnusson besvara i månadens krönika.
Vad vore vi IT-professionella utan den myt kring tekniken vi själva dagligen skapar? Det frågar sig Johan Magnusson vid Handelshögskolan i Göteborg, som nu tar över som krönikör efter Magnus Mähring.